Στατιστικά Πακέτα & Πακέτα Γραφικών

Απόστολος Μπουρνέτας, Αντώνης Αναλυτής

Περιγραφή

Σκοπόςτου μαθήματος είναι η διδασκαλία και η εξοικείωση των φοιτητών του ΠΜΣ στα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση δεδομένων (STATA, R, SPSS & SAS).

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις