ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑ ΣΕΙΡΑ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή
Διαγνωστική προσέγγιση στην ερυθρά σειρά απότη μορφολογία των ερυθρών στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -