Εισαγωγή στις Ασκήσεις Μικροβιολογίας

Αριστέα Βελεγράκη

Περιγραφή
Σκοπός: Η απόκτηση του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου και η εξοικείωση προπτυχιακών φοιτητών Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής με το γνωστικό αντικείμενο της Εργαστηριακής Γενικής Μικροβιολογίας. Περιεχόμενο: Α. Θεωρητική κατάρτιση για την κατανόηση εκτέλεσης του πειραματικού μέρους της κάθε Άσκησης. Β. Εφαρμογές νεότερων μεθόδων, υψηλής ακρίβειας και κλινικής αξίας στη διαγνωστική Μικροβιολογία (Εισηγήσεις Αρ. 4, 5 και 10).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις