Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β´ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο (MED1583)

Διδακτικό Προσωπικό Β´ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Προσκεκλημένοι ομιλητές

Περιγραφή

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Β´ Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Ημερολόγιο