Χειρουργική 6ου έτους, 11ο και 12ο εξάμηνο, Β´ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Διδακτικό Προσωπικό Β´ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Περιγραφή

 Χειρουργική 6ου έτους, 11ο και 12ο εξάμηνο. Ημέρες διδασκαλίας Τρίτη και Πέμπτη 13.00-14.00

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις