Χειρουργική Παθολογία ΙΙ, 7ο εξάμηνο, Β´ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Διδακτικό Προσωπικό Β´ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Περιγραφή

Χειρουργική Παθολογία ΙΙ, 8ο εξάμηνο. Ημέρες διδασκαλίας Τρίτη Πέμπτη και Παρασκευή 8.00-9.30 και 14.00-15.00

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -