Χειρουργική Παθολογία Ι, 6ο εξάμηνο, Β´ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Διδακτικό Προσωπικό Β´ Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Περιγραφή

Χειρουργική Παθολογία Ι, 6ο εξάμηνο. Ημέρες διδασκαλίας Τρίτη και Πέμπτη 9.30-11.00 και 14.00-15.00

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις