Γενική Ιατρική Χημεία ΙΙ

Παρασκευή Μουτσάτσου, Α. Τριανταφύλλου, Α. Παπαπαναγιώτου, X. Κρούπης

Περιγραφή