"Χειρουργική Τραύματος, Μαζικών Καταστροφών και Διεθνών Κρίσεων Υγείας"

Εμμανουήλ Πικουλής

Περιγραφή

Ο αριθμός των καταστροφών από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία. Οι φυσικές καταστροφές, τα βιομηχανικά δυστυχήματα και η τρομοκρατία προκαλούν μείζονα συμβάντα πολλές φορές με πολλαπλές απώλειες υγείας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι ιατροί έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις, καθότι η ιατρική φροντίδα που απαιτείται διαφέρει από την διδασκόμενη και καθημερινά παρεχόμενη στο χώρο ενός νοσοκομείου.

Το μάθημα έχει ως στόχο την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην ιατρική των καταστροφών, την χειρουργική ελαχίστων πόρων, την χειρουργική παθολογία των μετακινούμενων και γενικά των ευάλωτων πληθυσμών, την παγκόσμια υγεία και την διαχείριση κρίσεων υγείας. Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν οι φοιτητές να κατανοήσουν και να πειραματιστούν στην άσκηση της χειρουργικής καταστροφών και τις ιδιαιτερότητες της ιατρικής σε διεθνείς κρίσεις υγείας, καθώς και στο πώς πρέπει να δρουν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ιατρικών ομάδω

Περισσότερα  

Ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Βασικές αρχές Ιατρικής Καταστροφών

Μη Τεχνικές Δεξιότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Παγκόσμια Υγεία Ι και ΙΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Διαχείριση Καταστροφών Ι και ΙΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Διαχείριση Πολυτραυματία Ι και ΙΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Χειρουργική Ελαχίστων Πόρων Ι και ΙΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Ειδικές Περιπτώσεις Καταστροφών

Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κρίσεις Υγείας

Εκπαίδευση – Έρευνα - Τεχνολογία