ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή

Αξιολόγηση της μορφολογίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων στοεπίχρισμα του περιφερικού αίματος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -