Γεωμετρία I (χειμερινό εξάμηνο 2021-22) (122)

Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης, Αντώνης Μελάς

Περιγραφή

Ύλη του μαθήματος (βλ. οδηγός σπουδών, σελ. 64: http://files.thilikos.info/data/os/OS_2020-2021_current_NEW.pdf)

 

(α) Διανυσματικός Λογισμός και Εφαρμογές

  • Διανύσματα (εφαρμοστά, ελεύθερα, ο χώρος των ελεύθερων διανυσμάτων, πράξεις μεταξύ διανυσμάτων, συγγραμμικά διανύσματα, Ασκήσεις και Εφαρμογές).

  • Συστήματα συντεταγμένων στο επίπεδο και στο χώρο (επιλογή συστήματος, εισαγωγή συ­ντεταγμένων, ορθοκανονικά συστήματα). Η χρήση συντεταγμένων στην επίλυση προβλη­μάτων σε σύγκριση με τις μεθόδους των διανυσμάτων (Θεωρήματα Μενελάου, Πάππου, Desargues).

  • Εσωτερικό γινόμενο (Διανυσματικός ορισμός, ιδιότητες, αναλυτική έκφραση σε ορθοκανο­νικό σύστημα, η ορθογωνιότητα στο χώρο, προβολές, μήκος).

  • Εξωτερικό γινόμενο (Διανυσματικές απαιτήσεις, ορισμός και αναλυτική έκφραση σε ορθοκα­νονικό σύστημα, γεωμετρική ερμηνεία, εφαρμογές)

  • Ευθείες και επίπεδα στο χώρο (Οι Γεωμετρικοί ορισμοί και η μετάβαση στα Διανύσματα, Διανυσματικές και Αναλυτικές εξισώσεις, σχετικές θέσεις ευθείας και επιπέ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο