Θ15 Εργοδική Θεωρία

Δημήτρης Γατζούρας

Περιγραφή

Αυτή είναι η σελίδα στην ηλεκτρονική τάξη για το μεταπτυχιακό μάθημα Εργοδική Θεωρία που διδάσκεται στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.  Διδάσκων για αυτό το ακαδημαϊκό έτος είναι ο Δ. Γατζούρας.  Στην σελίδα θα αναρτώνται Σημειώσεις, Ασκήσεις και σχετικές Ανακοινώσεις.

Βιβλιογραφία έχει αναρτηθεί στις "Πληροφορίες".

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -