Συγκέντρωση του Μέτρου

Απόστολος Γιαννόπουλος

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μεταπτυχιακού μαθήματος Συγκέντρωση του Μέτρου που διδάσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17. Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Κωδικός: MATH506
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » Θεωρητικά Μαθηματικά

Ανακοινώσεις