Φιλοσοφία Μαθηματικών Μ

Δήμητρα Χριστοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη σύγχρονη Φιλοσοφία των Μαθηματικών για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εξετάζει τη βασική προβληματική των σύγχρονων φιλοσοφικών προγραμμάτων-ρευμάτων της φιλοσοφίας των μαθηματικών (20ος αι. - αρχές του 21ου αι.) σχετικά με το οντολογικό status των μαθηματικών αντικειμένων, τη μαθηματική γνώση και τη σημασιολογία της μαθηματικής γλώσσας.

Περιλαμβάνει τόσο τις ρασιοναλιστικές προσεγγίσεις όσο και τις εμπειριστικές, όπως έχουν διαμορφωθεί τον 20ο αι., τις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ αντίπαλων φιλοσοφικών "σχολών" και τα βασικά ερωτήματα σχετικά με τη φύση των αντικειμένων των μαθηματικών και τη γνωστική μας πρόσβαση σ' αυτά.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις