Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Κων/νος Μηλολιδάκης

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη που διδάσκονται ταυτόχρονα (δύο δίωρα εβδομαδιαία). Το πρώτο μέρος αφορά Στοχαστικές Ανελίξεις και Αναμονητικά Συστήματα και το δεύτερο μέρος αφορά ή Δυναμικό Προγραμματισμό ή Θεωρία Παιγνίων. Το περιεχόμενο του δεύτερου μέρους καθορίζεται από το αντίστοιχο προχωρημένο μάθημα που θα διδαχθεί το επόμενο εξάμηνο.

Στόχος του μαθήματος είναι να ομογενοποιήσει τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές όσο αφορά τις γνώσεις τους στις αντίστοιχες περιοχές, ώστε αυτοί στη συνέχεια να μπορούν να πάρουν προχωρημένα μαθήματα Ουρών Αναμονής, Δυναμικού Προγραμματισμού και Θεωρίας Παιγνίων.

Ενότητες

Η παρούσα θεματική ενότητα αφορά το Β Μέρος του μεταπτυχιακού μαθήματος που διδάσκεται κατα το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Στο μέρος αυτό ασχολούμαστε με Θεωρία Παιγνίων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις