Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙΙ ΜΑΠ

Αντώνης Οικονόμου

Περιγραφή
Το μάθημα ασχολείται με μαθηματικά υποδείγματα παραγωγής και επικεντρώνεται στη θεωρία αξιοπιστίας των συστημάτων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις