Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙΙ ΜΑΠ

Αντώνης Οικονόμου

Περιγραφή
Το μάθημα ασχολείται με μαθηματικά υποδείγματα παραγωγής και επικεντρώνεται στη θεωρία αξιοπιστίας των συστημάτων.
Κωδικός: MATH258
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -