Πραγματική Ανάλυση

Δ. Γατζούρας - Απ. Γιαννόπουλος - Α. Κατάβολος

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος Πραγματική Ανάλυση που διδάσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 (στο χειμερινό εξάμηνο διδάσκων είναι ο Δ. Γατζούρας και στο εαρινό η Μ. Παπατριανταφύλλου). Μέσω αυτής της σελίδας οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για το μάθημα και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις και ασκήσεις). Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Κωδικός: MATH244
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 3ο εξάμηνο
Μαθηματικών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 4ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις