401 Πραγματική Ανάλυση

Απ. Γιαννόπουλος - Α. Κατάβολος

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος Πραγματική Ανάλυση που διδάσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (στο χειμερινό εξάμηνο διδάσκων είναι ο Σ. Μερκουράκης και στο εαρινό ο Α. Γιαννόπουλος). Μέσω αυτής της σελίδας οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για το μάθημα και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις και ασκήσεις). Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Ανακοινώσεις