Θεμέλια των Μαθηματικών

Απ. Γιαννόπουλος - Δ. Λάππας

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος Θεμέλια των Μαθηματικών που διδάσκεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-09. Μέσω αυτής της σελίδας οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για το μάθημα και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις και ασκήσεις). Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Ανακοινώσεις