514 Κυρτή Ανάλυση

Δ. Γατζούρας (2019--20, 2015-16), Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα (2010-11, 2012-13, 2014-15), Α. Γιαννόπουλος (2009-10)

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος Κυρτή Ανάλυση που διδάσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019--20 διδάσκων είναι ο Δ. Γατζούρας.  Μέσω αυτής της σελίδας οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για το μάθημα και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις).  Το περιεχόμενο της θα ανανεώνεται τακτικά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Ανακοινώσεις