Διδακτική Απειροστικού Λογισμού (μεταπτυχιακό)

Θεοδόσιος Ζαχαριάδης

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

  1. Εισαγωγή
  2. Εικόνα έννοιας – Ορισμός έννοιας : Η σημασία τους στην μάθηση και στη διδασκαλία των Μαθηματικών
  3. Η σημασία των οπτικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
  4. Προβλήματα  σχετικά με τη διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού.
  5. Θέματα σχετικά με τη διδασκαλία των συναρτήσεων.
  6. Θέματα σχετικά με τη διδασκαλία του ορίου.
  7. Θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της συνέχειας.
  8. Θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της παραγώγου.
  9. Θέματα σχετικά με τη διδασκαλία των ολοκληρωμάτων.
  10. Διδακτικές προσεγγίσεις εννοιών και θεωρημάτων του Απειροστικού Λογισμού με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Το υλικό της διδασκαλίας του μαθήματος καθώς και η σχετική βιβλιογραφία θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην ηλεκτρονική τάξη του ΕΚΠΑ.

Η διαπραγμάτευση των αντικειμένων των ενοτήτων 5, 6, 7, 8 και 9 θα βασίζεται σε σχετικές ερευνητικές εργασίες καθώς και σε δραστηριότητες τις οποίες θα επεξεργάζονται οι φοιτητές και θα  ανεβάζουν τις απα

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις