Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου (με έμφαση στην ποινική δικονομία)

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αγλαΐα Λιούρδη

Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως αφετηρία τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στον ισχύοντα ΚΠΔ. Η ανάπτυξη των ρυθμίσεων για τα ένδικα μέσα επιτρέπει την αναγωγή σε βασικές διατάξεις του ΚΠΔ, όπως οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ποινική διαδικασία, το δίκαιο της απόδειξης, τα δικαιώματα των διαδίκων κ.α., και δι' αυτής την εμπέδωση της γνώσης του ποινικού δικονομικού δικαίου σε συνάρτηση με το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο.      

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο