ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (2059)

Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει μία εισαγωγή στην κοινωνιολογική θεωρία. Εκκινεί με τους κλασικούς στοχαστές της κοινωνιολογίας και τους πνευματικούς επιγόνους τους, που περιγράφουν τις κοινωνικές και θεσμικές μεταβλητές που συγκροτούν τη νεωτερικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες σχολές σκέψης, όπως αυτές αναστοχάζονται τις κρίσεις, τα παράδοξα και τη δυναμική του κοινωνικού κόσμου από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Τέλος, αναπτύσσονται ειδικότερες θεματικές όπως η παγκοσμιοποίηση/ απo- παγκοσμιοποίηση, ο ρόλος του έθνους-κράτους και η ανακατανομή γεωπολιτικής ισχύος, η δικτυακή κοινωνία, ο περιβαλλοντολογικός κίνδυνος, η σχέση της κατανάλωσης με την ταυτότητα και την εξατομίκευση, η διαχείριση της προσωπικής αβεβαιότητας, η ρευστή νεωτερικότητα και η μετανάστευση.

Ημερολόγιο