ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ZΩΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ζωή Παπαϊωάννου

Περιγραφή

Η διδασκαλία των Εφαρμογών δια της συνθέσεως των επιμέρους τομέων των βασικών κλάδων του δικαίου, συμβάλλει ιδιατέρως στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν τα τρία πρώτα έτη σπουδών. Εμβαθύνοντας μεθοδικά και συστηματικά μέσω της επεξεργασίας της νομολογίας και πρακτικών θεμάτων ή/και τη διεξαγωγή «εικονικών» ή «εκπαιδευτικών δικών» επιδιώκεται η ανάλυση γενικότερων προβλημάτων του δικαίου καθώς και η σφαιρική αντίληψη του εκάστοτε γνωστικού τους αντικειμένου. 

Οι φοιτητές των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου καλούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τις οποίες αποκόμισαν τα τρία πρώτα έτη σπουδών και οι οποίες θεωρούνται δεδομένες, στο αντικείμενο του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, μέσω της συνθετικής μελέτης αποφάσεων σταθμών του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικτών Διοικητικών Δικαστηρίων. Η παρουσία των φοιτητών και η ενεργή συμμετοχή τους μέσω της γραπτής και προφορικής παρουσίασης εργασιών

Περισσότερα