ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Ζωή Παπαϊωάννου

Περιγραφή

"Η προστασία της κοινωνίας από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους αποτελεί την αρχική αποστολή του κράτους. Παραμένει και σήμερα ένας ουσιώδης σκοπός του, αν και έχουν πια προστεθεί και πολλοί άλλοι. Την προστασία από τους εσωτερικούς κινδύνους (ή τήρηση της τάξεως) εξασφαλίζει κυρίως η ασστυνομία. 

Η αστυνομία ως μια βασική αρμοδιότητα του κράτους, και ιδίως το περιεχόμενο, η άσκηση και τα όρια της αστυνομικής εξουσίας, αποτελούν το αντικείμενο του αστυνομικού δικαίου, ενός σημαντικού κλάδου του ειδικού διοικητικού δικαίου. [...] Εν όψει της ιδιαίτερης σημασίας του έργου της αστυνομίας για το επίπεδο της ελευθεριας και της δημοκρατίας σε μια χώρα, αλλά και των σημαντικών κινδύνων για τους ιδιώτες και το κράτος που απορρέουν από μια κακή χρήση  ή κατάχρηση της αστυνομικής εξουσίας, η επιστημονική ανάλυση και οριοθέτηση της αστυνομικής εξουσίας αποτελεί μια σημαντική αποστολή της νομικής επιστήμης."

Π.Δ. Δαγτόγλου

Απόσπασμα από τον Πρόλογο στην Α' Έκδοση του βιβλίου της Αν.

Περισσότερα  

Ημερολόγιο