Πνευματική Ιδιοκτησία

Δ. Καλλινίκου, Αρ. Χιωτέλλης

Περιγραφή

Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα:  ΝOΜOΣ 2121/1993 (ΦΕΚ Α  25/4.3.1993) ( όπως έχει τροποποιηθεί )  

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -