Πληροφοριακή εκπαίδευση

Βασιλική Στρακαντούνα

Περιγραφή

Οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. Σεμινάριο εντοπισμού και χρήσης των νομικών πηγών πληροφόρησης

Ημερολόγιο