ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (66ΙΤΑ069)

Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα εξελισσόμενες επιστήμες, τη γλωσσολογία. Παρουσιάζεται μια συνοπτική ιστορία της θεωρητικής εξέλιξης της επιστήμης τον τελευταίο αιώνα και εκτίθενται μερικά από τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν τους επιστήμονες της γλώσσας. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στο τι είναι γλώσσα και κατά πόσο χαρακτηρίζει μόνο την ανθρώπινη επικοινωνία, πώς ο άνθρωπος μαθαίνει γλώσσα, αν η ικανότητα της γλωσσικής εκμάθησης είναι καθολική και κατά πόσο γλώσσα και κοινωνία αλληλοεπιδρούν. Η παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων δεν ακολουθεί αυστηρά κάποια συγκεκριμένη "σχολή" γλωσσολογικής σκέψης. Αντίθετα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι φοιτητές να εκτεθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα θεωρητικών προσεγγίσεων στο γλωσσικό φαινόμενο.1.Γενικές Γλωσσικές Αρχές.2.Θεωρία του Saussure.3.Γλώσσα και Κοινωνία.4.Κοινωνική Διγλωσσία./Γλωσσικά Ζητήματα.5.Φωνητική. Προφορά και ορθογραφία. 

 

Σύγγραμμα του μαθήμα

Περισσότερα  

Ημερολόγιο