Πολιτική Φιλοσοφία (66ΦΣ12, 65ΦΣ12)

Γεώργιος Μπαρμπαρούσης

Περιγραφή

Η Πολιτική φιλοσοφία αποτελεί κλάδο της φιλοσοφίας. Στο μάθημα εξετάζονται οι απαρχές της πολιτικής σκέψης  (Πλάτων, Αριστοτέλης), η πολιτική σκέψη των φιλοσοφικών σχολών της Αθήνας (Στωικοί, Επικούρειοι), καθώς και της ρωμαϊκής δημοκρατίας. Σκοπός του μαθήματος να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την εξέλιξη της πολιτικής σκέψης και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της. Ακολούθως γίνεται λόγος για έναν σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη της πολιτικής φιλοσοφίας, τον Νικολό Μακιαβέλι, ο οποίος σκιαγράφησε τη θεωρία του σύγχρονου κράτους με την προβολή της αυτονομίας της πολιτικής -ως θεωρία και πράξη- από ηθικές και θρησκευτικές δεσμεύσεις.  Μετά τις ουτοπικές θεωρίες εξετάζονται οι νεώτερες πολιτικές θεωρίες και κυρίως το θέμα της πηγής και της  νομιμοποίησης της πολιτικής εξουσίας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν κατανοήσει τις βασικές πολιτικές απόψεις από την Αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια, καθώς και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας.

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις