Ιστορία της Νεώτερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας (72ΦΣ16)

Γεώργιος Μπαρμπαρούσης

Περιγραφή

Το μάθημα εντάσσεται στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία και εστιάζει στην ιστορία της ευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης από την αυτονόμησή της από τη θεολογία (14ο αιώνα) μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα. Σκοπός του μαθήματος να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την πορεία αυτής της εξέλιξης, να κατανοήσουν και να μελετήσουν βασικά φιλοσοφικά προβλήματα που την απασχόλησαν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι σχέσεις της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας με την αρχαία ελληνική και τη μεσαιωνική φιλοσοφία, καθώς και οι επιδράσεις που δέχθηκε από αυτές, αλλά και η διαφοροποίησής της στη συνέχεια. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν κατανοήσει την εξέλιξη της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, καθώς και τον ρόλο της στη διαμόρφωση του νεώτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις επιδράσεις της στη σύγχρονη φιλοσοφία.

 

Το μάθημα προσφέρεται στα χειμερινά εξάμηνα.

Ημερολόγιο