Ηλεκτρονική μάθηση και ξενόγλωσση εκπαίδευση (66ΚΟΙ013)

Ιωάννα Τύρου

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα δίνει έμφαση στις τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και στους τρόπους αξιοποίησής τους στη διδασκαλία και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, τα θεωρητικά μαθήματα θα καλύψουν τους τομείς της Κοινωνικής Δικτύωσης, του Web 2.0 και των Wikis, τη Γλωσσική Εκμάθηση Υποβοηθούμενη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, μια σύντομη Ιστορία της Ιταλικής Τέχνης και τη Διδακτική Αξιοποίηση των Περιβαλλόντων Wikis. Ως θεωρητικό υπόβαθρο των Διαδικτυακών Δραστηριοτήτων, στις οποίες θα εμπλακούν οι φοιτητές, είναι ο Εποικοδομισμός, η Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης και της Δημιουργικής Γραφής.

Τα πρακτικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε Εργαστήριο Πληροφορικής, είναι υποχρεωτικά και βασίζονται στη Διδασκαλία Γλώσσας και Πολιτισμού με τη χρήση των συνεργατικών περιβαλλόντων Wikis. 


Παραδίδονται ομαδικές, εβδομαδιαίες και απαλλακτικές εργασίες από τους φοιτητές.

Το βασικό περιβάλλον του μαθήματος είναι: it.web2lang-learning.wikia.com  ( https://web2lang-learning.fandom.com/

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο