ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου

Περιγραφή

Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η διδασκαλία στους/στις φοιτητές/-τριες της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας, προαπαιτούμενο της οποίας είναι η έρευνα. Τα βασικά εργαλεία, Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, θα αποτελέσουν τις αρχές οργάνωσης για την συγκέντρωση Βιβλιογραφίας, που θα οδηγήσει στη συλλογή υλικού για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα παρουσιαστούν όλα τα βήματα που χρειάζονται για την οργάνωση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες με μεθοδολογικά σύγχρονο και ορθό τρόπο. Μερικά από τα επιμέρους θέματα που θα αναλυθούν είναι:

  • Οι επιστημολογικές και οι παρεπόμενες μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πρώτων.
  • Η χρήση της γλώσσας στην επιστήμη και ιδιαίτερα στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
  • Τα διαφορετικά κειμενικά γένη των ερευνητικών εργασιών και ο ακαδημαϊκός λόγος που σχετίζεται με αυτά.
  • Τα ποικίλα βιβλιογραφικά πρότυπα και οι αντίστοιχες τυποτεχν
Περισσότερα  

Ενότητες

Eβδομάδα 20-10-2016από 20-10-2016 έως 26-10-2016
Eβδομάδα 27-10-2016από 27-10-2016 έως 02-11-2016
Eβδομάδα 03-11-2016από 03-11-2016 έως 09-11-2016
Eβδομάδα 10-11-2016από 10-11-2016 έως 16-11-2016
Eβδομάδα 17-11-2016από 17-11-2016 έως 23-11-2016
Eβδομάδα 24-11-2016από 24-11-2016 έως 30-11-2016
Eβδομάδα 01-12-2016από 01-12-2016 έως 07-12-2016
Eβδομάδα 08-12-2016από 08-12-2016 έως 14-12-2016
Eβδομάδα 15-12-2016από 15-12-2016 έως 21-12-2016
Eβδομάδα 22-12-2016από 22-12-2016 έως 28-12-2016
Eβδομάδα 29-12-2016από 29-12-2016 έως 04-01-2017
Eβδομάδα 05-01-2017από 05-01-2017 έως 11-01-2017
Eβδομάδα 12-01-2017από 12-01-2017 έως 18-01-2017
Eβδομάδα 19-01-2017από 19-01-2017 έως 25-01-2017
Eβδομάδα 26-01-2017από 26-01-2017 έως 01-02-2017
Eβδομάδα 02-02-2017από 02-02-2017 έως 08-02-2017
Eβδομάδα 09-02-2017από 09-02-2017 έως 15-02-2017
Eβδομάδα 16-02-2017από 16-02-2017 έως 22-02-2017
Eβδομάδα 23-02-2017από 23-02-2017 έως 01-03-2017
Eβδομάδα 02-03-2017από 02-03-2017 έως 08-03-2017
Eβδομάδα 09-03-2017από 09-03-2017 έως 15-03-2017
Eβδομάδα 16-03-2017από 16-03-2017 έως 22-03-2017
Eβδομάδα 23-03-2017από 23-03-2017 έως 29-03-2017
Eβδομάδα 30-03-2017από 30-03-2017 έως 05-04-2017
Eβδομάδα 06-04-2017από 06-04-2017 έως 12-04-2017
Eβδομάδα 13-04-2017από 13-04-2017 έως 19-04-2017

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις