Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων και Αλλαγών (ΔΠΜΣ:"Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων")

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: ECON104
Σχολή - Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο