Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό

Ηρώ Βούλγαρη

Περιγραφή

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κυρίως για προσχολική εκπαίδευση, που έχει αναπτυχθεί από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ.

Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι

Άδειες χρήσης: CC - Αναφορά - Μη εμπορική χρήση - Παρόμοια διανομή

 

 

Photo credit https://images.app.goo.gl/DnnF2RZn78E1jGzU6

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Υλικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα για την Προσχολική Εκπαίδευση: σχεδιασμός, ανάπτυξη, και αξιολόγηση

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -