Εκπαιδευτικές πρακτικές και ανισότητες: σχέση σχολείου - οικογένειας

Νέλλη Ασκούνη

Περιγραφή

Το μάθημα «Εκπαιδευτικές πρακτικές και ανισότητες: σχέση σχολείου – οικογένειας» οργανώνεται ως πρακτική άσκηση των φοιτητών/ριών στις ποιοτικές μεθόδους κοινωνιολογικής έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευσης.

Η μετάδοση των θεωρητικών γνώσεων (θεωριών, εννοιών, ερευνητικών δεδομένων) σχετικά με τις οικογενειακές εκπαιδευτικές πρακτικές δεν γίνεται αυτοτελώς, αλλά είναι συνυφασμένη με την οργάνωση και διεξαγωγή σχετικής έρευνας στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητές. Το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνας διαφοροποιείται από χρονιά σε χρονιά, αλλά το γενικό πλαίσιο παραμένει το ίδιο: πρόκειται για την κοινωνιολογική διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών γονέων ή/και εκπαιδευτικών μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών ανισοτήτων.

Επομένως ο στόχος του μαθήματος είναι διπλός: α) η μετάδοση συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου, το οποίο εξειδικεύει τις γνώσεις που έχουν ήδη οι φοιτητές από το πεδίο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, β) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων και η εξοικείωση με την ερευν

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD267
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 7ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις