Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση

Εύη Ζαμπέτα

Περιγραφή

Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση

Ε. Ζαμπέτα  

 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των διαδικασιών συγκρότησης των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών και ιδιαίτερα η πρόσληψη της εκπαίδευσης ως κοινωνικού δικαιώματος. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα:

  • Ο Ευρωπαϊσμός ως πολιτική κίνηση και ιδέα
  • Οι διαδικασίες συγκρότησης της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)
  • Οι θεσμοί και οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων στην ΕΕ
  • Οι βασικότερες τάσεις στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική πολιτική
  • Η έννοια του Ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και η αναδυόμενη φύση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων στην ΕΕ
  • Τα δικαιώματα ως πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα

 

 

Globalisation and Education

E. Zambeta

This course analyses the process of the construction of social rights in the context of European institutions and more specifically the recognition of education as a fundamental social right. The course focuses o

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -