ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Περιγραφή

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
Χαρακτηριστικά, οργάνωση και συμβολική έκφραση των μαθηματικών εννοιών.
Η σχέση των μαθηματικών εννοιών με καταστάσεις της πραγματικότητας. ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Θεμελιώδεις λογικές και μαθηματικές έννοιες και σχέσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά της λογικής σκέψης.
Βασικές μορφές της λογικής σκέψης
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Οι μαθηματικές έννοιες του αριθμού.
Συστήματα συμβολικών παραστάσεων και γλωσσικές εκφράσεις των αριθμών. Η αντιστοίχιση των αριθμών σε καταστάσεις της πραγματικότητας.
Η συγκρότηση των εννοιών του αριθμού (η γενετική προσέγγιση του Piaget και των θεωριών της γνωστικής οικοδόμησης ? η ιστορικο-κοινωνική προσέγγιση του Vygotksy και των θεωριών της κοινωνικής ψυχογένεσης). ΟΙ διαδοχικές επεκτάσεις της έννοιας του αριθμού (ακέραιος αριθμός ? κλάσμα- ρητός αριθμός - δεκαδικός αριθμός).
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Η μαθηματική έννοια των αριθμητικών πράξεων. Οι αριθμητικές πράξεις στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Η α

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις