Σεμινάρια video game development με Unity 3D

Χαράλαμπος Αλισαβάκης

Περιγραφή

Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: επικ. καθ. Μαρία Ρούσσου

Κωδικός: DI413
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις