Σεμινάρια video game development με Unity 3D

Χαράλαμπος Αλισαβάκης

Περιγραφή

Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ: επικ. καθ. Μαρία Ρούσσου