Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι (Κ16ε)

Νάσος Βάιος

Περιγραφή

Κατασκευή καλωδίων Ethernet – Οργάνωση, παραμετροποίηση και έλεγχος συνδεσιμότητας ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών – Χρήση του εργαλείου Wireshark για την καταγραφή της κίνησης δεδομένων (φίλτρα παρακολούθησης κι εμφάνισης) – Απομακρυσμένη πρόσβαση σε Η/Υ (Remote Desktop, Telnet) – ARP πρωτόκολλο – ΙΡ, MAC διευθύνσεις – Χρήση εντολών ping, netstat – Στατική δρομολόγηση – Λειτουργία Η/Υ ως δρομολογητής – Παραμετροποίηση Cisco δρομολογητών – Εφαρμογή πινάκων δρομολόγησης.

 

(Δηλώνεται ως ξεχωριστό μάθημα σε σχέση με τα Δίκτυα Επικοινωνιών)

Ενότητες

 • Κατασκευή και έλεγχος καλωδίων Ethernet
 
 • Καθορισμός παραμέτρων καρτών δικτύου
 • Τοπικά Δίκτυα
 • Κατανόηση πρωτοκόλλων MAC, TCP/IP μέσω παρακολούθησης πακέτων με την βοήθεια του Wireshark
 • Παραμετροποίηση Η/Υ με πολλαπλές διεπαφές για να λειτουργούν ως δρομολογητές
 • Παραμετροποίηση δρομολογητών Cisco
 • Στατική δρομολόγηση σε τοπολογίες πολλαπλών τμημάτων (διαφορετικά υποδίκτυα)
 • Παραμετροποίηση Η/Υ με πολλαπλές διεπαφές για να λειτουργούν ως δρομολογητές
 • Παραμετροποίηση δρομολογητών Cisco
 • Στατική δρομολόγηση σε τοπολογίες πολλαπλών τμημάτων (διαφορετικά υποδίκτυα)
 • Μετάφραση διευθύνσεων ΝΑΤ
 • Στατικό ΝΑΤ
 • Δυναμικό ΝΑT
 • Υπερφόρτωση (PAT)

Ημερολόγιο