ΙΙ117 Η ανακατάκτηση της Ιβηρικής Χερσονήσου

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στην ανακατάκτηση της Ιβηρικής Χερσονήσου από τους Χριστιανούς, τη δημιουργία του βασιλείου της Καστίλης και του βασιλείου της Αραγωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επεκτατική πολιτική των Αραγωνίων στη δυτική και ανατολική Μεσόγειο, όπως και στην ίδρυση του καταλανικού δουκάτου των Αθηνων. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις