ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΣ 119

Γιώργος Πολίτης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: DI314
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο

Ενότητες

 

Ημερομηνία               Θεματικές ενότητες

  1. 7/3 H κοινωνική φιλοσοφία & η σχέση της με συναφείς φιλοσοφικούς κλάδους
  2. 14/3 Επιστημονική και φιλοσοφική προσέγγιση των κοινωνικών γεγονότων
  3. 21/3 Κυρίαρχη ιδεολογία & διαμόρφωση των κοινωνικών φαντασιακών σημασιών
  4. 28/3 Ο «Λαϊκισμός» ως ιδεολογία 
  5. 4/4 Ο «Λαϊκισμός» ως ιδεολογία, Ρητορική και Πρακτική

11/4 Γραπτή Πρόοδος

  1. 18/4 Μαρξισμός: Γενικές αρχές
  2. 9/5 Φιλελελεύθερο δημοκρατικό υπόδειγμα
  3. 16/5 Σοσιαλδημοκρατία
  4. 23/5 Νεοφιλελευθερισμός
  5. 30/5 Eυρωκομμουνιστική Αριστερά

 

 6/6 Γραπτή Πρόοδος

 

 

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις