ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μαρία ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Επικ. Καθηγήτρια

Περιγραφή

Στην ενότητα  αυτη  περιγραφονται οι εννοιες της Κοστολόγησης και της Τιμολόγησης των Οδοντιατρικών πράξεων και παρατίθενται  κείμενα  και παραδείγματα επί πινάκων,που στοχεύουν στο να  αντιληφθεί ο  φοιτητής  της Οδοντιατρικής ,τις  παραμέτρους που διέπουν  το Οικονομικό σκέλος της λειτουργίας μιας Οδοντιατρικής Επιχειρηματικης Μονάδας.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -