ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ιωάννης Τζούτζας

Περιγραφή

Η αλλαγή επαγγελματικής εγκατάστασης, εκούσια ή ακούσια, προγραμματισμένη ή κατεπείγουσα, επιφερει  σοβαρές  αλλαγές  στην καθημερινότητα  του Οδοντιατρου,την  ομαλή ροή και διακίνηση των περιστατικών και οπωσδήποτε  στα οικονομικά μεγέθη  της επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι δεν πρέπει να   ξενίσει ο όρος "επιχείρηση" διότι  με την υφιστάμενη Νομοθεσία περί των Ελευθερίων Επαγγελμάτων,αυτά πλέον χαρακτηρίζονται  σαν επαγγελματα  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.

Δημιουργείται  ετσι,σωρεία  προβλημάτων τόσο στο χώρο που   εγκαταλείπεται/παραδίδεται όσο και στο χώρο υποδοχής της νέας εγκατάστασης.

Στην παρουσίαση  περιγραφονται οι διαδικασίες που θα διευκολύνουν τη  μετακίνηση και  θα δημιουργήσουν και ενα   ευνοικό υπόστρωμα  γαι την επανασύσταση  μιας λειτουργικά άρτιας Οδοντιατρικής Μονάδας.

 

 

 

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -