Εμφυτεύματα Ι

Καθηγητής Χ. Περισανίδης, Επικ. Καθηγητής Π. Χριστόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμινάρια.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα σεμινάρια.  Σε κάθε θεματική ενότητα,  θα αναρτάται το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως από Πέμπτη 02/04/2020.

Ενότητες

Ημερολόγιο