ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Φώφη Καμποσιώρα

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στους πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές Προσθετικής.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη διατήρηση της λειτουργίας και της αισθητικής του στοματογναθικού συμπλέγματος και την αποκατάσταση των σκληρών και μαλθακών ιστών , χρησιμοποιώντας κινητά τεχνητά υποκατάστατα.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -