ΦΩΤΟΝΙΚΗ (ΕΠ12)

ΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

Περιγραφή
Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις για τηλεπικοινωνίες. Φωτοπηγές Laser και LED. Ηλεκτροοπτικές και συναφείς διατάξεις. Διαμόρφωση του φωτός. Φωτοφωρατές και συνοδευτικά κυκλώματα.  Ολογραφία και εφαρμογές της. Οπτική καταγραφή και αναπαραγωγή. Στοιχεία ολοκληρωμένης οπτικής. Συμβολόμετρα και οπτική κυματοδήγηση. Παθητικές και ενεργές διατάξεις επεξεργασίας του οπτικού σήματος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις