Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (ΤΠΙΒΕπ2)

Μαρούλης Δημήτριος

Περιγραφή
Εισαγωγή και βασικές αρχές συστημάτων πραγματικού χρόνου (ορισμοί, απαιτήσεις, ιδιότητες, χρονική ταυτοσημία, προβλεψιμότητα-ντετερμινισμός, αξιοπιστία). Τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης, ανάλυση, σχεδίαση. Διαγράμματα ροής δεδομένων (ροές, γεγονότα, μετασχηματισμοί, τερματιστές, έλεγχος). Διαγράμματα μετάβασης καταστάσεων (καταστάσεις, μεταβάσεις, συνθήκες, ενέργειες, αποθήκευση γεγονότων). Διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων (οντότητες, συσχετίσεις, αντικείμενα, κανόνες). Συνοδευτική τεκμηρίωση, διαγράμματα γενικού πλαισίου, λίστα γεγονότων και μοντέλα συμπεριφοράς . Γενικοί κανόνες, έλεγχοι. Μοντελοποίηση-αρχιτεκτονική επεξεργαστών (προδιαγραφές, αξιολόγηση, εκτίμηση απαιτήσεων, πολυνηματισμός, υπερνηματισμός, διεπαφές, διεργασίες ελέγχου). Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Μοντελοποίηση λογισμικού (αρχιτεκτονική, διεργασίες, παραλληλία, ασφάλεια, αξιολόγηση). Σύγχρονες αρχιτεκτονικές και προηγμένες μέθοδοι συλλογής δεδομένων σε βιοϊατρικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Ανάπτυξη
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008