Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας VLSI Κυκλωμάτων (VLSI 25)

Πασχάλης Αντώνης

Περιγραφή
Η απαίτηση για έλεγχο ορθής λειτουργίας στα VLSI κυκλώματα, βλάβες, ελαττώματα και λάθη και πως αυτά μοντελοποιούνται, διανύσματα δοκιμής και τεχνικές παραγωγής τους, τεχνικές σχεδίασης για αυξημένη δοκιμαστικότητα, τεχνικές scan και τεχνικές ενσωματωμένης αυτό-δοκιμής (BIST), τεχνικές συμπίεσης, έλεγχος ορθής λειτουργίας που βασίζεται σε επεξεργαστές, έλεγχος ορθής λειτουργίας μνημών, έλεγχος ορθής λειτουργίας συστημάτων σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, άλλα θέματα: διάγνωση ελαττωμάτων και πιστοποίηση.