Ανάλυση II / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Κ06)

Ν.Κατσέλη-Τσίτσα (έως 2008), Λ.Ευαγγελάτου-Δάλλα (2008-2013), Μ.Παπατριανταφύλλου (2013-2014), Π.Δοδός (2014-2016), Ε. Κόττα-Αθανασιάδου, Γ. Μπαρμπάτης (2016-2017), Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (2017-2018 & 2018-19), Δ. Γατζούρας (2019--2020).

Περιγραφή

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, διαφορικό. Σειρές Taylor.  Ακρότατα συναρτήσεων με πολλές μεταβλητές. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Επιφανειακά ολοκληρώματα.
Στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης. Θεωρήματα  Green, Stokes, Gauss .

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις