Ανάλυση II / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Κ06)

Λ.Ευαγγελάτου-Δάλλα (2008-2013), Μ.Παπατριανταφύλλου (2013-2014), Π.Δοδός (2014-2016), Ε. Κόττα-Αθανασιάδου, Γ. Μπαρμπάτης (2016-2017), Ε. Κόττα-Αθανασιάδου (2017-2018 & 2018-19), Δ. Γατζούρας (2019--2020), Ε. Δεληγιάννη, Σ. Μερκουράκης (2020-21)

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος Ανάλυση ΙΙ,  το οποίο το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 διδάσκεται από τους Ειρήνη Δεληγιάννη (ideliyanni@math.uoa.gr) και Σοφοκλή Μερκουράκη (smercour@math.uoa.gr).

Στα Έγγραφα και ειδικότερα στο φάκελο "Ακαδημαϊκό έτος 2020-21" θα αναρτάται υλικό του μαθήματος - σημειώσεις και ασκήσεις.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Οι Ευκλείδειοι χώροι Rn. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, διαφορικό. Σειρές Taylor.  Ακρότατα συναρτήσεων με πολλές μεταβλητές. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Επιφανειακά ολοκληρώματα.
Στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης. Θεωρήματα  Green, Stokes, Gauss .

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις