ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (CHEM8221)

Γεώργιος Βουγιουκαλάκης, Χριστόφορος Κόκοτος

Περιγραφή

Μετά από μία σύντομη ανασκόπηση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες που θα χρειαστούν για την κατανόηση του μαθήματος, θα διδαχθούν μία σειρά από σύγχρονες μεθόδους οργανικής σύνθεσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο στην ακαδημία όσο και τη βιομηχανία, καθώς και ορισμένα «μηχανιστικά εργαλεία» που συνεισφέρουν στην κατανόηση των οργανικών μετασχηματισμών.

Ημερολόγιο