ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Αθανάσιος Φιλιππόπουλος (Συντονιστής), Ν. Ψαρουδάκης

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία. Χημεία στοιχείων  των τομέων  p, d. Υποκαταστάτες στην ανόργανη σύνθεση. Σύμπλοκες ενώσεις και χαρακτηριστικά τους. Στοιχειώδεις αντιδράσεις συμπλόκων ενώσεων. Πολλαπλοί δεσμοί  μετάλλου-υποκαταστάτη (Μ-L). Οι πλειάδες στη Χημεία. Δεσμοί μετάλλου-μετάλλου (Μ-Μ) και μεταλλικές πλειάδες. Κολλοειδή. Βασικά χαρακτηριστικά οργανικής σύνθεσης μέσω συμπλόκων ενώσεων. Θέματα προχωρημένης οργανομεταλλικής χημείας.

Ημερολόγιο